بارگذاری... بارگذاری...

طراحی منزل خانم کرم سروری

طراحی منزل خانم کرم سروری

طراحی منزل خانم کرم سروری در تابستان سال ۱۳۹۷ به شرکت رسمان سپرده شد. این ملک با زیربنای ۱۶۵ مترمربع در شهر گرمسار واقع شده است. با توجه به اینکه مالک شخصا وظیفه ساخت و طراحی این آپارتمان را داشت بنابراین دست طراح به اندازه کافی باز نبود که بتوان بر اساس معیارهای زیباشناسی و علم طراحی کار این واحد صورت گیرد. ولی در مجموع پس از چندین جلسه نشست پیرامون نیازهای مالک و سلیقه ایشان طراحی انجام گرفت. نتیجه کار به صورت نقشه های فاز دو دراختیار مالک قرار گرفت و در مراحل اجرای کار مشاوره به صورت حضوری و غیرحضوری داده شد.

طراحی منزل مسکونی خانم کرم سروری

لذت بردم؟ به اشتراک گذاری آن