بارگذاری... بارگذاری...

طراحی فروشگاه پرستیژ

طراحی داخلی و دکوراسیون فروشگاه پرستیژ به مساحت ۱۱۰ مترمربع واقع در سیدنی استرالیا در سال ۱۳۹۴ انجام پذیرفت. فروشگاه پرستیژ به منظور ترمیم و رفوی البسه در چند شعبه در کشور استرالیا مشغول به فعالیت است. لازم به ذکر است که اجرای این فروشگاه با مشاوره و نظر مستقیم رسمان انجام پذیرفت و به عنوان یکی از بهترین پروژه ها از نظر پایبندی به طراحی برای ما شناخته می شود.

لذت بردم؟ به اشتراک گذاری آن