بارگذاری... بارگذاری...

طراحی دفتر اداری معادن پارسه

پروژه طراحی داخلی دفتر مدیریت معادن پارسه در سال ۱۳۹۵ انجام گرفت. متراژ این دفتر حدود ۲۰۰ متر مربع و مدت زمان انجام آن ۱ ماه بوده است.

لذت بردم؟ به اشتراک گذاری آن