بارگذاری... بارگذاری...

بازسازی و ساخت و مقاوم سازی سازه ای دو دستگاه ویلای کلاردشت

پروژه ساخت و اصلاح سازه ای و مقاوم سازی دو دستگاه ویلا در سال ۱۳۹۴ آغاز و ۱۸ ماه به طول انجامید. زیربنای هر کدام از این ویلاها ۲۵۰ مترمربع بوده است.

از مهمترین اقدامات انجام شده در این خصوص می توان به موارد زیر اشاره کرد:

۱- مقاوم سازه ای لرزه ای

۲- ساخت مجدد کلیه دیوارهای خارجی و داخلی

۳- انجام کلیه کارهای تاسیساتی

۴- تغییر در پلان معماری  و محوطه خارجی و راه های دسترسی ورودی به ویلاها

لذت بردم؟ به اشتراک گذاری آن